Harmonogramy


Harmonogramy zajęć I semestr (zima) roku akademickiego 2019/2020:

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Kryminalistyki

Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych


Harmonogramy zajęć II semestr (lato) roku akademickiego 2018/2019: