Harmonogramy


Harmonogramy zajęć II semestr (lato) roku akademickiego 2019/2020:

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej – planowany termin I zjazdu: 7.03.2020

Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej – planowany termin I zjazdu: 29.02-01.03.2020 r.

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego – planowany termin I zjazdu:

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki – planowane terminy zjazdów: 07-08.03.2020 r., 21-22.03.2020 r., 04-05.04.2020 r., 25-26.04.2020 r., 09-10.05.2020 r., 23-24.05.2020 r.,

Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Ubezpieczeń Społecznych – planowane terminy zjazdów: 29.02 – 01.03.2020 r. , 14.03-15.03.2020 r., 28.03-29.03.2020 r., 18.04-19.04.2020 r., 09.05.2020 r.

Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych – planowany termin I zjazdu: 29.02-01.03.2020 r.

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym – planowany termin I zjazdu: 07-08.03.2020 r.

Studia Podyplomowe z zakresu czynności w nadzorze kuratorskim – planowany termin I zjazdu: 13.03 – 14.03.2020 r.

Harmonogramy zajęć I semestr (zima) roku akademickiego 2019/2020:


Harmonogramy zajęć II semestr (lato) roku akademickiego 2018/2019: