Harmonogramy


Szanowni Państwo,

na dzisiejszym posiedzeniu KRUWIO zdecydowano o zawieszeniu zajęć z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zajęcia będą zawieszone od środy, 11 marca do odwołania. Decyzja dotyczy wszystkich publicznych uczelni Wrocławia (wszystkie studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe oraz szkolenia).

Szczegóły zawarte zostaną w Zarządzeniu Rektora, które niezwłocznie po przygotowaniu zostanie  udostępnione  na naszej stronie internetowej: www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl


Harmonogramy zajęć I semestr (lato) roku akademickiego 2019/2020:

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne – planowany termin pierwszego zjazdu 18 -19 kwietnia 2020 r.

Harmonogramy zajęć II semestr (lato) roku akademickiego 2019/2020:

Harmonogramy zajęć I semestr (zima) roku akademickiego 2019/2020:


Harmonogramy zajęć II semestr (lato) roku akademickiego 2018/2019: