Katalog studiów

Rekrutacja śródroczna na rok akademicki 2019/2020 – 2020/2021:


Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020:

I TURA REKRUTACJI:

– 15.05.2019 r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,
– 06.10.2019 r. zakończenie rekrutacji on-line.

II TURA REKRUTACJI :

– 13.10.2019 r. zakończenie rekrutacji on-line
– 15.10.2019 r. ostateczny termin składania dokumentów


III TURA REKRUTACJI (dla kierunków rozpoczynających zajęcia 26-27.10.2019 r.)

– 20.10.2019 r. zakończenie rekrutacji on-line
– 21.10.2019 r. ostateczny termin składania dokumentów

IV TURA REKRUTACJI (dla kierunków rozpoczynających zajęcia 16-17.11.2019 r. oraz 23-24.11.2019r.)


– 10.11.2019 r. zakończenie rekrutacji on-line
– 11.11.2019 r. ostateczny termin składania dokumentów

OSOBOM ZAREJESTROWANYM W SYSTEMIE ON-LINE PRZYPOMINAMY O PILNYM DOSTARCZENIU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO SEKCJI


 Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 10%


2. NOWOŚĆ – Studia Podyplomowe Nauk Sądowych

10. Studia Podyplomowe Dyrektor Finansowy – Zarządzanie Finansami – wkrótce w ofercie

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.