Katalog studiów


W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 KSZTAŁCIMY SIĘ ZDALNIE!


Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021:

– 01.06.2020 r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,
– 04.10.2020 r. zakończenie rekrutacji on-line,
– 06.10.2020 r. ostateczny termin składania dokumentów

 Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 10%


Oferta Studiów Podyplomowych


www.compliance.uni.wroc.pl

2. NOWOŚĆ – Studia Podyplomowe Prawa Geologicznego i Górniczego – w przygotowaniu

3. NOWOŚĆ – Studia Podyplomowe Zatrudnienie Cudzoziemców – w przygotowaniu

www.sppgn.pl

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.