Katalog studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021:

– 01.06.2020 r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,
– 04.10.2020 r. zakończenie rekrutacji on-line,
– 06.10.2020 r. ostateczny termin składania dokumentów


 Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 10%

Oferta Studiów Podyplomowych


3. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych

5. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Zagrożenia

9. Studia Podyplomowe Nauk Sądowych

10. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych

www.sppgn.pl

15. Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego

17. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki

20. Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych

23. Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.