Katalog szkoleń & kursów


IV EDYCJA

Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest, złożenie dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienie

oraz podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Umowa z uczestnikiem zostanie podpisana po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (w dniu pierwszych zajęć).

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii uzyskał zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej (zgoda DPS-VI-51111-7947-73-MJ/13(7)).Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.