Komunikaty


Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie świadectw słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów w dniu 10 lipca 2019 r o godz. 17:00 w sali imienia Iwona Jaworskiego nr 119, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.


Serdecznie zapraszamy po odbiór świadectw Studia Podyplomowe:

 • Ochrony Danych Osobowych (śródroczne 2017/2018 – 2018/2019;
 • Prawa Ochrony Środowiska;
 • Administracji Publicznej;
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Kryzysowe i Nadzwyczajne;
 • Egzekucji Administracyjnej;
 • Kryminalistyki;
 • Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej;
 • Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia;
 • Podatkowe;
 • Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów;
 • Prawa Karnego Wykonawczego;
 • Prawa Gospodarki Nieruchomościami;
 • Prawa Medycznego i Bioetyki;
 • Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 • Prawa Zamówień Publicznych;
 • Prawo w Biznesie;
 • Zarządzanie Oświatą;

Świadectwa mogą odebrać Słuchacze, którzy:

 1. złożyli kartę zaliczeniową wraz z kompletem wpisów;
 2. uregulowali opłatę za całość studiów podyplomowych;
 3. rozliczyli się z biblioteką (dotyczy Słuchaczy, którzy posiadają kartę biblioteczną);
 4. okazali dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy Słuchaczy, którzy złożyli zaświadczenia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi).

Świadectwo można odebrać osobiście (niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego) w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia (pok. 6 bud.A, ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław)

Świadectwo można otrzymać drogą pocztową: niezbędne jest wysłanie na adres Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia podania z prośbą o przesłanie świadectwa ze wskazanym adresem zwrotnym.


UWAGA


Słuchacze Studiów Podyplomowych mają możliwość korzystania z USOSweba (https://usosweb.uni.wroc.pl).
Każda osoba, która posiada numer albumu (jest nadawany w trakcie immatrykulacji w systemie USOS) może się zalogować do systemu podając ten właśnie numer jako login. Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z opcji “zapomniane hasło”. Informacja zwrotna o haśle dostępu zostanie wysłana na e-mail podany podczas procesu rekrutacji.


Poniżej zamieszczamy instrukcję do korzystania z sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) na Uczelni.