Komunikaty


W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 KSZTAŁCIMY SIĘ ZDALNIE!


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, świadectwa ukończenia szkolenia oraz w sprawie zasad ich sporządzania i wydawania świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest w ciągu 30 dni od dnia ich ukończenia.

Z uwagi na obecną sytuację, nie odbędzie się oficjalna uroczystość zakończenia studiów.

Nie będzie również możliwości odbioru osobistego świadectwa (jedynie w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Sekcji), ponieważ zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. odwołuje się wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy w Uniwersytecie Wrocławskim oraz wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu zagranicznych gości, studentów i doktorantów.

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wysyłane będą drogą pocztową po dostarczeniu (skanem lub pocztą) wypełnionego podania do Sekcji Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji. Wymagane podanie dostępne jest w zakładce „do pobrania” lub „komunikaty”.

Warunkiem otrzymania świadectwa jest całkowity brak zaległości (w postaci zaliczeń przedmiotów/egzaminów, płatności, karty bibliotecznej itd.).

Świadectwa z roku akademickiego 2019/2020:

 • Studia Podyplomowe Administracji Publicznej;
 • Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
 • Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej;
 • Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia;
 • Studia Podyplomowe Podatkowe;
 • Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego;
 • Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami;
 • Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska;
 • Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego;
 • Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym;
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą;
 • Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych;

Świadectwa mogą odebrać Słuchacze, którzy:

 • złożyli kartę zaliczeniową wraz z kompletem wpisów;
 • uregulowali opłatę za całość studiów podyplomowych;
 • rozliczyli się z biblioteką (dotyczy Słuchaczy, którzy posiadają kartę biblioteczną);
 • okazali dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy Słuchaczy, którzy złożyli zaświadczenia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi).

UWAGA

Słuchacze Studiów Podyplomowych mają możliwość korzystania z USOSweba (https://usosweb.uni.wroc.pl).
Każda osoba, która posiada numer albumu (jest nadawany w trakcie immatrykulacji w systemie USOS) może się zalogować do systemu podając ten właśnie numer jako login. Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z opcji “zapomniane hasło”. Informacja zwrotna o haśle dostępu zostanie wysłana na e-mail podany podczas procesu rekrutacji.


Poniżej zamieszczamy instrukcję do korzystania z sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) na Uczelni.