Komunikaty

Szanowni Państwo,

Na dzisiejszym posiedzeniu KRUWIO zdecydowano o zawieszeniu zajęć z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zajęcia będą zawieszone od środy, 11 marca do odwołania. Decyzja dotyczy wszystkich publicznych uczelni Wrocławia.

Szczegóły zawarte zostaną w Zarządzeniu Rektora, które niezwłocznie po przygotowaniu zostanie  udostępnione  na naszej stronie internetowej: www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl


Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej, które odbędzie się 7 marca 2020 r. o godzinie 9:00 w sali Rady Wydziału (nr 119, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26)


Serdecznie zapraszamy po odbiór świadectw Studia Podyplomowe:

 • Ochrony Danych Osobowych (śródroczne 2017/2018 – 2018/2019);
 • Prawa Ochrony Środowiska;
 • Administracji Publicznej;
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Kryzysowe i Nadzwyczajne;
 • Egzekucji Administracyjnej;
 • Kryminalistyki;
 • Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej;
 • Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia;
 • Podatkowe;
 • Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów;
 • Prawa Karnego Wykonawczego;
 • Prawa Gospodarki Nieruchomościami;
 • Prawa Medycznego i Bioetyki;
 • Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 • Prawa Zamówień Publicznych;
 • Prawo w Biznesie;
 • Zarządzanie Oświatą;

Świadectwa mogą odebrać Słuchacze, którzy:

 1. złożyli kartę zaliczeniową wraz z kompletem wpisów;
 2. uregulowali opłatę za całość studiów podyplomowych;
 3. rozliczyli się z biblioteką (dotyczy Słuchaczy, którzy posiadają kartę biblioteczną);
 4. okazali dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy Słuchaczy, którzy złożyli zaświadczenia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi).

Świadectwo można odebrać osobiście: niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości w Sekcji Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji,

lub

Świadectwo można otrzymać drogą pocztową: niezbędne jest wysłanie na adres Sekcji Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji podania z prośbą o przesłanie świadectwa ze wskazanym adresem zwrotnym.


UWAGA


Słuchacze Studiów Podyplomowych mają możliwość korzystania z USOSweba (https://usosweb.uni.wroc.pl).
Każda osoba, która posiada numer albumu (jest nadawany w trakcie immatrykulacji w systemie USOS) może się zalogować do systemu podając ten właśnie numer jako login. Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z opcji “zapomniane hasło”. Informacja zwrotna o haśle dostępu zostanie wysłana na e-mail podany podczas procesu rekrutacji.


Poniżej zamieszczamy instrukcję do korzystania z sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) na Uczelni.